•  

Denne løsningen er fortsatt i tidlig prøvestadiet. En del ekstra funksjonalitet er ventet i tiden fremover. Deriblandt kommer en tabell som viser utfyllende informasjon om alle skip i området, samt at informasjonen som dukker opp når man trykker på de vil bli mer utfyllende.